CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập chủ yếu trên website bán hàng Pcresin.net bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Pcresin.net cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký khi mua hàng và Pcresin.net sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký mua hàng trên website, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin:

PCresin.net sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Phục vụ việc mua bán của Người mua và Người bán trên website Pcresin.net;
 • Phục vụ việc hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng sử dụng dịch vụ của Pcresin.net;
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ mới, các chương trình, sự kiện ưu đãi;
 • Pcresin có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Pcresin.net.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Những thông tin này (tên, địa chỉ, số điện thoại và e-mail) là công khai khi đăng tin để Người mua có thể liên hệ Người bán nên mọi người tham gia giao dịch có thể tiếp cận đối với những thông tin công khai trên website.

 

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
 • Website: Pcresin.net
 • Địa chỉ: Đại Thành – Quốc Oai – Hà Nội
 • Điện thoại: 0867.488.640
 • Email:  PCresinvn@gmail.com
 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
 • Khách hàng có thể kiểm tra, xác thực các thông tin thông qua email xác thực do Pcresin.net gửi cho Khách hàng.
 • Trường hợp phát hiện sai sót hoặc Khách hàng mong muốn điều chỉnh, bổ sung, Khách hàng liên hệ để yêu cầu qua Email để chính sửa.
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Pcresin.net được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Pcresin.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Pcresin.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Pcresin.net
 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện những sai phạm trong việc khai thác và sử dụng thông tin người dùng không đúng mục đích, người dùng có thể liên hệ qua những cách sau đây:

 • Liên hệ trực tiếp hoặc Email về hòm thư  PCresinvn@gmail.com;

Liên hệ với Bộ phận CSKH của Pcresin theo hotline: 0867.488.640 hoặc Email:  PCresinvn@gmail.com.